Lãnh đạo hiệu quả khi khủng hoảng xảy ra

Bài liên quan

14 tháng 11

Học tiếp thị số tại Việt Nam, nhận bằng quốc tế
Học tiếp thị số tại Việt Nam, nhận bằng quốc tế

IDM (Institute of Digital Marketing) Edu Việt Nam sẽ có các chương trình đào tạo Tiếp thị Số chuyên nghiệp khi được ủy quyền và cấp bằng bởi Digital Marketing Institute (DMI) –tổ chức thiết lập tiêu...

14 tháng 11

Ra mắt chương trình đào tạo tiếp thị số chuyên nghiệp: Học tiếp thị số tại Việt Nam, lĩnh chứng chỉ quốc tế
Ra mắt chương trình đào tạo tiếp thị số chuyên nghiệp: Học tiếp thị số...

IDM Edu Việt Nam ra mắt chương trình đào tạo Tiếp thị Số chuyên nghiệp đến từ châu Âu, có chất lượng quốc tế được ủy quyền bởi Digital Marketing Institute.